Privacy Policy

A Dragracing.hu oldal szerkesztői semmilyen felelősséget nem vállalnak az oldal tartalmáért.

A szerkesztőség fenntart minden jogot, így különösen a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát a nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, adatbázisban történő tárolására.

A kiadó oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A laptól híreket, beszámolókat, információkat átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a lapra utaló egyértelmű, könnyen felismerhető hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A lapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.

A kiadó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a lapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az üzemeltető mindennemű változás, illetve megszüntetés jogát fenntartja.

A lap olyan linkeket tartalmaz, melyek más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik eljárásáért, így különösen adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Az oldal szerkesztőinek törekvése, hogy az említett jogszabály előírásait maradéktalanul betartsa, ám ennek ellenére előfordulhat, hogy ezen előírások sérülnek. Ezért amennyiben Ön vagy ismerőse felfedezi oldalunkon valamely – az Ön szerzői jogát érintő, vagy tulajdonát képező és a fenti jogait a hatályos törvény bármely rendelkezésében sértő – képet vagy videót, kérjük azonnal jelezze nekünk, hogy azt haladéktalanul eltávolíthassuk weboldalunkról.

Az oldalt a Tuti-Car Racing Kft. üzemelteti.

Webpage created by Red Crab Films.